top of page

  AAs 12 TRADISJONER

 

   1.  Vår felles velferd bør komme først. Personlig tilfriskning avhenger av AA-enhet.

 

 

   2.  For vårt gruppeformål finnes bare èn høyeste autoritet, en kjærlig Gud, slik som Han kan uttrykke seg i vår               gruppesamvittighet. Våre ledere er kun betrodde tjenere – de regjerer ikke.

 

 

   3.  Den eneste betingelse for AA-medlemskap er et ønske om å slutte å drikke.

 

 

   4.  Hver gruppe bør være selvstendig, unntatt hvor det gjelder saker som vedrører andre grupper og AA som               helhet.

 

 

   5.  Hver gruppe har ett hovedformål: Å bringe-budskapet til alkoholikeren som fremdeles lider.

 

 

   6.  En AA-gruppe bør aldri gi garantier eller finansiell støtte, og bør ikke låne AA-navnet til noen beslektet                    organisasjon eller  utenforstående foretagende, for at ikke penge-, eiendoms- og prestisje spørsmål skal                  avlede oss fra vårt fremste formål.  

 

 

   7.  Hver AA-gruppe bør være selvhjulpen, uten bidrag utenfra.

 

 

   8.  AA bør alltid være ikke-profesjonell, men våre servicekontorer kan gjøre bruk av spesialutdannede folk. 

 

 

   9.  AA bør aldri bli organisert, men vi kan opprette tjenesteorganer eller kommittéer som er direkte ansvarlig                    overfor dem de  tjener.

 

 

 10.  AA tar ikke standpunkt til utenforliggende spørsmål. AA-navnet bør således aldri trekkes inn i offentlige                   stridsspørsmål.

 

 

 11.  Vår kontakt med allmennheten er mer basert på å tiltrekke enn å drive propaganda. Når det gjelder presse,            radio, TV og film, må personlig anonymitet alltid bevares.

 

 

 12.  Anonymitet er det åndelige grunnlaget for alle våre tradisjoner, som alltid minner oss om å sette prinsipp              foran  person."Gjengitt fra (Anonyme Alkoholikere 4 utgave, Side 49,448) med tillatelse fra AA Service Inc"

 

  

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page