top of page

AA TOLV TRINNS BØNNER
Fritt oversatt fra Danske 12.stepp

Første trinn bønn

 

Gud

Jeg ber om hjelp for min avhengighet i dag.

Benektelse har hindret meg fra å se hvor maktesløs jeg er, og at jeg ikke kan håndtere mitt eget liv.

Jeg trenger å lære og å huske at jeg lider av en uhelbredelig sykdom og at avholdenhet er den eneste måten å behandle det.

Andre trinns bønn

 

Gud

Jeg ber om at du  åpner mitt sinn så jeg blir villig til å tro på en kraft store enn meg selv.

Jeg ber for ydmykhet og fortsatt mulighet til å øke min tro.

Jeg ønsker ikke lenger å være gal.

Tredje trinns bønn

 

Gud

Jeg overgi meg til deg, slik at du har til å forme

meg og bruke meg etter din vilje.

Fri meg fra egoismen , så jeg er bedre kan  gjøre din vilje.

Fri meg fra mine problemer, slik at seieren

over dem kan bære vitne om Din kjærlighet,

din vei gjennom livet og din styrke til dem jeg hjelpe.

Lær meg å gjøre din vilje alltid.

Fjerde trinn bønn

 

Kjære Gud,

Det er jeg som har ødelagt livet mitt.

Jeg har gjort det, og kan ikke gjøre det om.

Mine feil er mine og jeg vil starte en fryktløs og grundig moralsk selvransakelse.

Jeg vil skrive ned mine feil, men også legge til mine gode sider.

Jeg ber om styrke til å fullføre dette.

Femte trinn bønn

 

Gud

Min selvransakelse har vist meg som jeg er.

Men allikevel spør jeg om din hjelp til å erkjenner mine feil til deg og en annen menneske.

Vær med meg i dette trinnet, uten deg kan jeg ikke fortsette min helbredelse.

Med din hjelp kan jeg gjøre det, og jeg kan klare det.

Sjette trinn bønn

 

Kjære Gud

Jeg er klar til å motta din hjelp til å fjerne mine karakter feil.

Jeg innser nå at de er hinder i min helbredelse.

Hjelp meg til å fortsette med å være ærlig med meg selv. Før meg til den åndelige og mentale helbredelse.

Jeg ber om styrke til å utføre denne oppgaven.

Syvende trinn bønn

 

Min Skaper

Jeg er nå helt villig til å overgi meg helt til Deg, på godt som på ondt.

Jeg ber om at Du fjerner hver enkelt en av mine karakter feil som forhindre min nytte for Deg og

for mine medmennesker. Gi meg styrke når jeg går ut for å bringe budskapet videre.

  • Amen

Åttende trinns bønn

 

Gud

Jeg ber om hjelp til å sette opp min liste over de jeg har skadet.

Jeg vil ta ansvar for mine feil, og å tilgi andre som du tilgir meg.

Gi meg vilje til å begynne min gjenoppbygging.

For det ber jeg.

Niende trins bønn

 

Gud

Jeg ber om riktig holdning til gjøre det godt igjen,

alltid å huske å ikke skade andre i prosessen.

Jeg ber om din veiledning til å gå direkte til de menneskene jeg har skadet.

Viktigst av alt, vil jeg fortsette med å gjøre det godt igjen ved å forbli edru, og hjelpe andre og vokse åndelig.

Tiende trinns bønn

 

Gud

Jeg ber om å kunne fortsette: Å øke min forståelse og nytte. Å daglige ransake meg selv.

Å rette min feil så snart jeg oppdage dem.

Å alltid være ansvarlig for mine handlinger.

Å alltid være vakt overfor min negativ holdning og atferd. Å holde min egenrådighet i sjakk.

Huske at jeg alltid trenger din hjelpe.

Å være kjærlig og tolerant overfor  andre.

Og fortsetter hver dag for å be om hvordan jeg best kan tjene Deg, min høyere makt.

Ellevte  trinns bønn

 

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Amen

Tolvte trinnet bønn

 

Kjære Gud, Min åndelig oppvåkning fortsetter å utvikle seg.

Den hjelpen jeg har fått skal jeg formidle til andre, både i og utenfor felleskapet.

For dette er jeg takknemlig. eg ber ydmykt om på daglig basis om å gå på den ånde utviklingens vei.

Jeg ber for indre styrke og visdom til å praktisere disse prinsippene om en ny måte å leve på, i alt jeg

gjør og sier.

Jeg trenger deg, mine venner og programmere hver time av dag. Dette er gir bedre utsikter.

bottom of page