AA TOLV TRINNS BØNNER

Fritt oversatt fra Danske 12.stepp

Første trinn bønn:

 

Gud

Jeg ber om hjelp for min

avhengighet i dag.

Benektelse har hindret meg fra å se

hvor maktesløs jeg er, og at jeg ikke

kan håndtere mitt eget liv.

Jeg trenger å lære og å huske at

jeg lider av en uhelbredelig sykdom og

at avholdenhet er den eneste måten å

behandle det.

 

Andre trinns bønn:

 

Gud

Jeg ber om at du  åpner mitt sinn så

jeg blir villig til å tro på en kraft

store enn meg selv.

Jeg ber for ydmykhet og fortsatt

mulighet til å øke min tro.

Jeg ønsker ikke lenger å være gal.

 

Tredje trinns bønn:

 

Gud - jeg overgi meg til deg, slik at du har til å forme

meg og bruke meg etter din vilje.

Fri meg fra egoismen , så jeg er bedre kan  gjøre din vilje.

Fri meg fra mine problemer, slik at seieren

over dem kan bære vitne om Din kjærlighet,

din vei gjennom livet og din styrke til dem jeg hjelpe.

Lær meg å gjøre din vilje alltid.

 

Fjerde trinn bønn:

 

Kjære Gud,

Det er jeg som har ødelagt livet mitt.

Jeg har gjort det, og kan ikke gjøre det

om.

Mine feil er mine og jeg vil

starte en fryktløs og grundig moralsk

selvransakelse.

Jeg vil skrive ned mine feil, men også

legge til mine gode sider.

Jeg ber om styrke til å fullføre

dette.

 

Femte trinn bønn:

 

Gud

Min selvransakelse har vist meg som

jeg er.

Men allikevel spør jeg om din hjelp

til å erkjenner mine feil til deg og en annen

menneske.

Vær med meg i dette trinnet, uten deg

kan jeg ikke fortsette min helbredelse.

Med din hjelp kan jeg gjøre det, og jeg

kan klare det.

 

Sjette trinn bønn:

 

Kjære Gud

Jeg er klar til å motta din hjelp

til å fjerne mine karakter feil.

Jeg innser nå at de er hinder

i min helbredelse. Hjelp meg til å fortsette

med å være ærlig med meg selv.

Før meg til den åndelige og mentale

helbredelse.

Jeg ber om styrke til å utføre

denne oppgaven.

 

Syvende trinn bønn:

 

Min Skaper

Jeg er nå helt villig til å overgi meg

helt til Deg, på godt som på ondt.

Jeg ber om at Du fjerner hver enkelt

en av mine karakter feil som

forhindre min nytte for Deg og

for mine medmennesker.

Gi meg styrke når jeg går ut for å bringe

budskapet videre.

  • Amen

 

Åttende trinns bønn:

 

Gud

Jeg ber om hjelp til å sette opp min liste

over de jeg har skadet.

Jeg vil ta ansvar for mine feil, og å tilgi andre

som dutilgir meg.

Gi meg vilje til å begynne

min gjenoppbygging.

For det ber jeg.

 

Niende trins bønn:

 

Gud

Jeg ber om riktig holdning til

gjøre det godt igjen,

alltid å huske å ikke skade andre

i prosessen.

Jeg ber om din veiledning til å gå

direkte til de menneskene jeg har

skadet.

Viktigst av alt, vil jeg fortsette med å

gjøre det godt igjen ved å forbli

edru, og hjelpe andre og vokse åndelig.

 

Tiende trinns bønn:

 

Gud

Jeg ber om å kunne fortsette:

Å øke min forståelse og nytte.

Å daglige ransake meg selv.

Å rette min feil så snart jeg oppdage dem.

Å alltid være ansvarlig for mine handlinger.

Å alltid være vakt overfor min negativ holdning og atferd.

Å holde min egenrådighet i sjakk.

Huske at jeg alltid trenger din hjelpe.

Å være kjærlig og tolerant overfor  andre.

Og fortsetter hver dag for å be om

hvordan jeg best kan tjene Deg, min

høyere makt.

 

Ellevte  trinns bønn.

 

Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

Å Mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!

Amen

 

Tolvte trinnet bønn:

 

Kjære Gud, Min åndelig oppvåkning

fortsetter å utvikle seg.

Den hjelpen jeg har fått skal jeg

formidle til andre, både i og utenfor

felleskapet.

For dette er jeg takknemlig

Jeg ber ydmykt om på daglig

basis om å gå på den ånde

utviklingens vei..

Jeg ber for indre styrke og visdom

til å praktisere disse prinsippene

om en ny måte å leve på, i alt jeg

gjør og sier.

Jeg trenger deg, mine venner og

programmere hver time

av dag.

Dette er gir bedre utsikter.